Disclaimer

Ultima actualizare: 01 decembrie 2022

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele a căror literă inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții au același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul prezentei exonerări de răspundere:

Disclaimer

Informațiile conținute în Serviciu sunt doar în scop informativ general.

Compania nu își asumă nicio responsabilitate pentru erorile sau omisiunile din conținutul Serviciului.

În nici un caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună specială, directă, indirectă, pe cale de consecință sau incidentală sau orice fel de daune, fie într-o acțiune contractuală, neglijență sau altă infracțiune, care rezultă din sau în legătură cu utilizarea Serviciului sau a conținutului Serviciului. Compania își rezervă dreptul de a face completări, ștergeri sau modificări ale conținutului Serviciului în orice moment, fără notificare prealabilă.

Compania nu garantează că Serviciul nu conține viruși sau alte componente dăunătoare.

Link-uri externe Disclaimer

Serviciul poate conține link-uri către site-uri externe care nu sunt furnizate sau întreținute de către sau în orice fel afiliate companiei.

Vă rugăm să rețineți că Compania nu garantează acuratețea, relevanța, actualitatea sau caracterul complet al oricăror informații de pe aceste site-uri externe.

Erori și omisiuni Disclaimer

Informațiile furnizate de Serviciu sunt destinate exclusiv îndrumărilor generale cu privire la aspecte de interes. Chiar dacă Compania ia toate măsurile de precauție pentru a se asigura că conținutul Serviciului este atât actual, cât și precis, pot apărea erori. În plus, având în vedere natura schimbătoare a legilor, regulilor și reglementărilor, pot exista întârzieri, omisiuni sau inexactități în informațiile conținute în Serviciu.

Compania nu este responsabilă pentru erori sau omisiuni sau pentru rezultatele obținute în urma utilizării acestor informații.

Exonerarea de răspundere privind utilizarea loială

Compania poate utiliza materiale protejate prin drepturi de autor care nu au fost întotdeauna autorizate în mod specific de către proprietarul drepturilor de autor. Compania pune la dispoziție astfel de materiale pentru critică, comentarii, rapoarte de știri, predare, bursă sau cercetare.

Compania consideră că acest lucru constituie o "utilizare corectă" a oricărui astfel de material protejat prin drepturi de autor, astfel cum este prevăzut de legea drepturilor de autor.

Dacă doriți să utilizați materiale protejate prin drepturi de autor de la Serviciu în scopuri proprii care depășesc utilizarea loială, trebuie să obțineți permisiunea proprietarului drepturilor de autor.

Opinii exprimate Disclaimer

Serviciul poate conține opinii și opinii care sunt cele ale autorilor și nu reflectă neapărat politica sau poziția oficială a oricărui alt autor, agenție, organizație, angajator sau companie, inclusiv a Companiei.

Comentariile publicate de utilizatori sunt responsabilitatea lor exclusivă, iar utilizatorii își vor asuma întreaga responsabilitate, răspundere și vină pentru orice calomnie sau litigiu care rezultă din ceva scris în sau ca rezultat direct al ceva scris într-un comentariu. Compania nu este responsabilă pentru niciun comentariu publicat de utilizatori și își rezervă dreptul de a șterge orice comentariu din orice motiv.

Nici o responsabilitate Disclaimer

Informațiile privind Serviciul sunt furnizate cu înțelegerea faptului că Societatea nu este implicată aici în furnizarea de consultanță și servicii juridice, contabile, fiscale sau alte servicii profesionale. Ca atare, nu ar trebui să fie utilizat ca substitut pentru consultarea cu consultanți contabili profesioniști, fiscali, juridici sau cu alți consilieri competenți.

Compania sau furnizorii săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte sau pe cale de consecință care decurg din sau în legătură cu accesul sau utilizarea sau incapacitatea dumneavoastră de a accesa sau utiliza Serviciul.

Exonerarea de răspundere "Utilizarea pe propriul risc"

Toate informațiile din Cadrul Serviciului sunt furnizate "ca atare", fără nicio garanție de exhaustivitate, acuratețe, actualitate sau a rezultatelor obținute în urma utilizării acestor informații și fără nicio garanție de orice fel, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la garanții de performanță, vandabilitate și adecvare pentru un anumit scop.

Compania nu va fi răspunzătoare față de Dumneavoastră sau față de oricine altcineva pentru nicio decizie luată sau acțiune întreprinsă pe baza informațiilor furnizate de Serviciu sau pentru orice daune indirecte, speciale sau similare, chiar dacă sunt informate cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

Contactati-ne

Dacă aveți întrebări despre această declarație de declinare a responsabilității, ne puteți contacta: