Termeni și condiții

Ultima actualizare: 29 noiembrie 2022

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni și condiții înainte de a utiliza .

Interpretare și definiții

Interpretare

Cuvintele a căror literă inițială este scrisă cu majuscule au semnificații definite în următoarele condiții. Următoarele definiții au același înțeles, indiferent dacă apar la singular sau la plural.

Definiții

În sensul acestor Termeni și Condiții:

Recunoaștere

Aceștia sunt Termenii și Condițiile care guvernează utilizarea acestui Serviciu și acordul care operează între Dumneavoastră și Companie. Acești Termeni și Condiții stabilesc drepturile și obligațiile tuturor utilizatorilor cu privire la utilizarea Serviciului.

Accesul dumneavoastră la Serviciu și utilizarea acestuia sunt condiționate de acceptarea și respectarea acestor Termeni și Condiții. Acești Termeni și Condiții se aplică tuturor vizitatorilor, utilizatorilor și altor persoane care accesează sau utilizează Serviciul.

Prin accesarea sau utilizarea Serviciului sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții. Dacă nu sunteți de acord cu orice parte a acestor Termeni și condiții, atunci nu puteți accesa Serviciul.

Accesul și utilizarea Serviciului sunt, de asemenea, condiționate de acceptarea și respectarea de către Dumneavoastră a Politicii de confidențialitate a Companiei. Politica noastră de confidențialitate descrie politicile și procedurile noastre privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal atunci când utilizați Aplicația sau Site-ul web și vă spune despre drepturile dumneavoastră de confidențialitate și despre modul în care legea vă protejează. Vă rugăm să citiți cu atenție Politica noastră de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciul nostru.

Link-uri către alte site-uri web

Serviciul nostru poate conține link-uri către site-uri web terțe sau servicii care nu sunt deținute sau controlate de Companie.

Compania nu are niciun control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor web sau serviciilor terților. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că Societatea nu va fi responsabilă sau răspunzătoare, direct sau indirect, pentru orice daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu utilizarea sau dependența de orice astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile pe sau prin intermediul oricăror astfel de site-uri web sau servicii.

Vă sfătuim să citiți termenii și condițiile și politicile de confidențialitate ale oricăror site-uri web sau servicii terțe pe care le vizitați.

Terminație

Putem înceta sau suspenda accesul dumneavoastră imediat, fără notificare prealabilă sau răspundere, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la, dacă încălcați acești Termeni și condiții.

La reziliere, dreptul dumneavoastră de a utiliza Serviciul va înceta imediat.

Limitarea răspunderii

În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Compania sau furnizorii săi nu vor fi în niciun caz răspunzători pentru niciun fel de daune speciale, incidentale, indirecte sau pe cale de consecință (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea profiturilor, pierderea datelor sau alte informații, pentru întreruperea activității, pentru vătămări corporale, pierderea confidențialității care rezultă din sau în orice mod legat de utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Serviciul, software terță parte și/sau hardware terț utilizat cu Serviciul sau în alt mod în legătură cu orice prevedere a acestor Termeni), chiar dacă Compania sau orice furnizor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune și chiar dacă remedierea nu reușește să își atingă scopul esențial.

Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune accidentale sau pe cale de consecință, ceea ce înseamnă că este posibil ca unele dintre limitările de mai sus să nu se aplice. În aceste state, răspunderea fiecărei părți va fi limitată în cea mai mare măsură permisă de lege.

Exonerarea de răspundere "CA ATARE" și "DUPĂ CUM ESTE DISPONIBILĂ"

Serviciul vă este furnizat "CA ATARE" și "DUPĂ CUM ESTE DISPONIBIL" și cu toate defectele și defectele fără niciun fel de garanție. În măsura maximă permisă de legislația aplicabilă, Compania, în nume propriu și în numele Afiliaților săi și al licențiatorilor și furnizorilor de servicii ai săi și ai acestora, declină în mod expres toate garanțiile, explicite, implicite, statutare sau de altă natură, cu privire la Serviciu, inclusiv toate garanțiile implicite de vandabilitate, adecvare pentru un anumit scop, titlu și neîncălcare, și garanții care pot apărea în mod curs de tranzacționare, curs de performanță, utilizare sau practică comercială. Fără a se limita la cele de mai sus, Compania nu oferă nicio garanție sau angajament și nu face nicio declarație de niciun fel că Serviciul va îndeplini cerințele dvs., va obține rezultate preconizate, va fi compatibil sau va lucra cu orice alt software, aplicații, sisteme sau servicii, va funcționa fără întrerupere, va îndeplini orice standarde de performanță sau fiabilitate sau va fi lipsit de erori sau că orice erori sau defecte pot sau vor fi corectate.

Fără a limita cele de mai sus, nici Compania, nici oricare dintre furnizorul companiei nu face nicio declarație sau garanție de orice fel, expresă sau implicită: (1) cu privire la funcționarea sau disponibilitatea Serviciului sau la informațiile, conținutul și materialele sau produsele incluse în acesta; (2) că Serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori; (3) cu privire la acuratețea, fiabilitatea sau moneda oricăror informații sau conținut furnizat prin intermediul Serviciului; sau (4) că Serviciul, serverele sale, conținutul sau e-mailurile trimise de la sau în numele Companiei nu conțin viruși sau alte componente dăunătoare.

Unele jurisdicții nu permit excluderea anumitor tipuri de garanții sau limitări privind drepturile legale aplicabile ale unui consumator, astfel încât este posibil ca unele sau toate excluderile și limitările de mai sus să nu vi se aplice. Dar, într-un astfel de caz, excluderile și limitările prevăzute în prezenta secțiune se aplică în cea mai mare măsură executorii în temeiul legislației aplicabile.

Legea aplicabilă

Legile țării, cu excepția normelor privind conflictele de legi, vor guverna acești Termeni și utilizarea serviciului de către dumneavoastră. Utilizarea aplicației de către dumneavoastră poate fi, de asemenea, supusă altor legi locale, statale, naționale sau internaționale.

Soluționarea litigiilor

Dacă aveți nelămuriri sau dispute cu privire la Serviciu, sunteți de acord să încercați mai întâi să rezolvați disputa în mod informal, contactând Compania.

Pentru utilizatorii din Uniunea Europeană (UE)

Dacă sunteți un consumator din Uniunea Europeană, veți beneficia de orice dispoziții obligatorii ale legislației țării în care sunteți rezident.

Statele Unite ale Americii conformitate juridică

Declarați și garantați că (1) Nu vă aflați într-o țară care face obiectul embargoului guvernamental al Statelor Unite sau care a fost desemnată de guvernul Statelor Unite ca țară care "sprijină terorismul" și (2) Nu sunteți listat pe nicio listă guvernamentală a Statelor Unite ale Americii cu părți interzise sau restricționate.

Separabilitate și renunțare

Separabilitate

În cazul în care orice prevedere a acestor Termeni este considerată a fi inaplicabilă sau nevalidă, o astfel de prevedere va fi modificată și interpretată pentru a îndeplini obiectivele unei astfel de prevederi în cea mai mare măsură posibilă în conformitate cu legislația aplicabilă, iar restul prevederilor vor continua să fie în vigoare și să producă efecte depline.

Renunţare

Cu excepția cazului în care se prevede în prezentul document, neexercitarea unui drept sau solicitarea executării unei obligații în temeiul acestor Termeni nu va afecta capacitatea unei părți de a-și exercita acest drept sau nu va impune o astfel de executare în orice moment ulterior și nici renunțarea la o încălcare nu va constitui o renunțare la orice încălcare ulterioară.

Interpretarea traducerii

Este posibil ca acești Termeni și condiții să fi fost traduse dacă vi le-am pus la dispoziție în cadrul Serviciului nostru. Sunteți de acord că textul original în limba engleză va prevala în cazul unui litigiu.

Modificări ale acestor Termeni și Condiții

Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau înlocui acești Termeni în orice moment. Dacă o revizuire este semnificativă, vom depune eforturi rezonabile pentru a furniza o notificare de cel puțin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a oricăror noi condiții. Ceea ce constituie o schimbare materială va fi determinat la discreția noastră.

Continuând să accesați sau să utilizați Serviciul nostru după intrarea în vigoare a acestor revizuiri, sunteți de acord să respectați termenii revizuiți. Dacă nu sunteți de acord cu noii termeni, integral sau parțial, vă rugăm să încetați să utilizați site-ul web și Serviciul.

Contactati-ne

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni și condiții, puteți contacta prin e-mail.